Teke Bijlsma werd geboren op 14 april 1936 te Haarlem. Hij studeerde na zijn middelbare schoolopleiding aan het Conservatorium te Amsterdam. Zij leraren waren Jacob Bijster en Simon C. Jansen.

Zijn loopbaan als kerkorganist begon einde maart 1954 in de Nederlandese Hervormde kerk te Vijfhuizen.

 

Vervolgens vervulde hij deze functie in Haarlem in de Evangelisch Lutherse Kerk, Oosterkerk, Julianakerk, Sionskerk en Noorderkerk. In de periode van de 3 laatst genoemde kerken was hij organist in dienst van het Ministerie van Justitie voor het begeleiden van de Protestantse Erediensten in het Huis van Bewaring 2.

Nadat Piet van Egmond benoemd werd in de Grote Kerk te Apeldoorn, volgde Teke Bijlsma hem op in de Wilhelminakerk te Haarlem. Teke Bijlsma was 24 jaar vakleerkracht muziek op diverse Haarlemse scholen met de bijbel. Hij behaalde voor de Marnixschool, Emmaschool en de Charlotte de Bourbonschool eerste prijzen op zangconcoursen op 5 mei georganiseerd door het Comité Nationale Feesten voor alle scholen.

 
Nederlandse Hervormde Kerk te Vijfhuizen
   

Teke Bijlsma heeft ook nog enkele jaren les gegeven op de Ds.Van Eldenschool (V.G.L.O.) Met dit schoolkoor maakte hij een radio-opname voor de N.C.R.V.(radio).

Van zijn hand verschenen diverse composities voor orgel, uitgegeven bij Firma Willemsen in Amersfoort:

1. Flute piece 2. Voluntary 3. Thema met variaties 4. Vaste rots van mijn behoud 5. Alle roem is uitgesloten 6. Here Jezus om Uw woord 7. Abba Vader 8. Psalm 95 9. Blijf bij mij Heer 10. Wat de toekomst brengen moge 11. Morgenglans der eeuwigheid 12. Onze Vader (Gebed des Heren) 13. Psalm 11

   
 

Ruim 20 jaar is hij als organist verbonden geweest bij de Interkerkelijk aangepaste gezinsdiensten. Tevens was hij 20 jaar als freelance medewerker verbonden aan de N.C.R.V.-radio en organiseerde hij Bejaardenconcoursen voor Radio en T.V.:

- Programma in ’t Zilver met Wika L.A.C.van Ginke

- Programma onder de Hoogtezon met Ds. H.A.Visser (Radio 4, als regisseur).

Teke Bijlsma is tevens 25 jaar dirigent geweest van het Meisjeskoor “Puellae Cantate”, waarmede hij regelmatig in Duitsland heeft opgetreden. In Papendrecht behaalde het Meisjeskoor de eerste prijs met lof der jury en het hoogste aantal punten van het gehele concours. Dit koor gaf ook medewerking aan aktieplaten voor charitatieve doelen:

- O ‘hätt’ ich Jubal’s Harfe, een aktieplaat voor het zwembadje van de Ds.Blauwschool (Z.M.L.K.-school) te Haarlem.

- Eén weet alles van ons leven, 2e aktieplaat met meisjeskoor, gemengde koren en mannenkoor o.l.v. Frans Kocx, Teke Bijlsma orgel, bestemd voor zwembadje Ds. Blauwschool (Z.M.L.K.-school) te Haarlem.

- Een licht scheen in de nacht, een aktieplaat voor de restauratie van het koorhek en de kronen van de Grote of St.Bavokerk te Haarlem (kerstplaat).

- Klanken uit de Sionskerk te Haarlem m.m.v. het Sionskerkkoor, het Sions kinderkoor, het Sions meisjeskoor, het Chr.Gem.Koor Heemstede o.l.v. Teke Bijlsma, aktieplaat voor het orgel in de Sionskerk te Haarlem.

- Heer zie ons aan, m.m.v. het Zusterkoor Bronovo te Den Haag, o.l.v. Arie Smit, aan het orgel Teke Bijlsma, een aktieplaat bestemd voor het Bronovoziekenhuis te Den Haag.

- Laat ons de Heer lofzingen m.m.v. gemengde koren uit Haarlem, het Mannenkoor uit Aalsmeer, het Meisjeskoor Puellae Cantate, dirigent Frans Kocx en Teke Bijlsma, orgel. Een aktieplaat voor de restauratie van het orgel in de Wilhelminakerk te Haarlem.

Als organist maakte hij voor de restauratie van het voormalige orgel in de Wilhelmina kerk te Haarlem, twee orgelimprovisatieplaten. Ook van de volgende plaat/cd-opnamen ging een gedeelte van de opbrengst naar de Wilhelminakerk te Haarlem voor aankoop van een nieuw orgel:


- Improvisatie CD Grote of St.Bavokerk te Haarlem.

- Improvisatieplaat Grote Kerk te Bolsward.

- Improvisatie CD Grote Kerk te Hasselt.

- Improvisatie CD Grote Kerk te Maassluis.

- Improvisatie CD Evangelisch Lutherse Kerk te Haarlem.

- Improvisatie CD Wilhelminakerk te Haarlem.

- Improvisatie CD (Kerst) Grote Kerk te Schiedam.

Als organist heeft Teke Bijlsma aan de volgende grammofoonplaten medegewerkt:

- Kerstplaat met “Inter Nos” o.l.v. Anton de Beer/Teke Bijlsma, orgel.

- Kerstfeest in Scheveningen m.m.v. de Chr.Oratoriumvereniging “Scheveningen” o.l.v. Jaap Hillen/Teke Bijlsma, orgel.

- Kerstnacht in de Kathedraal. Jongens- en Mannenkoor van de Kathedrale Basiliek o.l.v. Jan Valkestijn/Teke Bijlsma, orgel.

- Kerstfeest in Broek op Langendijk. Chr. Mannenkoor “de Lofstem” o.l.v. Klaas
Wagenaar/Teke Bijlsma, orgel.

- Nu zijt wellecome. Scheveningen zingt. Het Jeugddienstkerkkoor en de Chr.Oratorium- vereniging “Scheveningen” o.l.v. Jaap Hillen/Teke Bijlsma, orgel.

- Gloria in Excelsis Deo. Kerstbijeenkomst in het Concertgebouw te Haarlem m.m.v. 10 Haarlemse koren met orkest o.l.v. Teke Bijlsma.

- Kerstliederen gezongen door het Sions Kinderkoor o.l.v. Teke Bijlsma.

- Volkskerstzang “Haarlem m.m.v. het Sions Kinderkoor, 8 koperblazers en diverse Haarlemse koren o.l.v. Teke Bijlsma.

- Heilig geloof vanouds beleden:het Schevenings Vissersvrouwenkoor o.l.v. Arie Schippers/Teke Bijlsma, orgel.

- Roept uit aan alle stranden. Verenigde koren uit Katwijk aan Zee o.l.v. Bram Zaalberg/ Teke Bijlsma, orgel.

- We love to tell the story. Chr.Gem.Zangvereniging Oosterwijk Meerestein o.l.v. Frans Kocx/Teke Bijlsma, orgel.

- Hoe groot zijt Gij. Chr.Mannenkoor “de Lofstem” o.l.v. Klaas Wagenaar/Teke Bijlsma, orgel.

- Aanbidding en Eer. Haarlemse koren o.l.v. Pieter de Jong/Teke Bijlsma, orgel.

- Ga niet alleen door het leven. Het Ichtus kwartet o.l.v. Arie v.d.Pijl/Teke Bijlsma, orgel.

- Voorwaarts Christenstrijders. Massale Koorzang uit de Grote of St. Bavokerk te Haarlem o.l.v. Pieter de Jong/Teke Bijlsma, orgel.

- Beveel gerust Uw wegen. Truus van Dongen, alt, Grote of St. Janskerk te Gouda, Teke Bijlsma, orgel.

- Into my Heart. Het Ontmoetingskerkkoor te Den Haag o.l.v. Matthijs van Noort/Teke Bijlsma, orgel.

- Daar zijn geen grenzen. Chr.Gem.Zangvereniging Excelsior o.l.v. Pieter de Jong/ Teke Bijlsma, orgel.

- Laat ’s Heren lof ten Hemel rijzen. Massale samenzang in de Cunerakerk te Rhenen o.l.v. Gijsbert van Zanten/Teke Bijlsma, orgel.

- Licht over Haarlem. In de Grote of St.Bavo Kerk te Haarlem. Wim Hardenbol, trompet. Sunday Singers en diverse Haarlemse koren o.l.v. Pieter de Jong/Teke Bijlsma, orgel.

- Startpunt. Verenigde koren Oud Beijerland o.l.v. Cees Brouwer/Teke Bijlsma, orgel.

- We sing to the Lord. Chr.Gem.Zangvereniging Oosterwijk Meerestein o.l.v. Frans Koxc/ Teke Bijlsma, orgel.

- Grote God wij loven U. Haarlemse koren o.l.v. Pieter de Jong/Teke Bijlsma, orgel.

- Kerstplaat met het Aalsmeers Jeugdkoor o.l.v. Yvonne Keizer/Teke Bijlsma, orgel.

- Promotie cassette voor orgelbouw “Cantor” te Veenendaal. Orgel:Teke Bijlsma.

- Promotie cassette voor vervolgd Christendom. Reinata Heemskerk:alt. Koor en orgel: Teke Bijlsma.

- CD: Komt vrienden in het ronde. Aalsmeers Jeugdkoor o.l.v. Yvonne Keizer/Teke Bijlsma:piano, orgel, clavesimbel.

- CD: Kerstfeest met de Credo-singers o.l.v. Jan Stolk/Teke Bijlsma, orgel.

 
 

Regelmatig verleende Teke Bijlsma zijn medewerking aan de Sing-Inn’s in de Rooms Katholieke Parochie St. Antonius van Padua aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem voor restauratie van genoemde kerk.

Bij de nu opgeheven Volkskerstzanguitvoeringen bespeelde hij 33 maal het orgel in het Concertgebouw te Haarlem.

Vanaf het jaar 1979 en de 15 daarop volgende jaren was Teke Bijlsma organist in Zwitserland tijdens de vakantiediensten in Meiringen en Interlaken. Daarna zijn er zang- en orgelavonden gekomen en diverse orgelconcerten in de steden Luzern, Lungern, Beatenburg, Soloturm en Ringgenberg.

Op 24 maart 1994 kwam de jubileum CD uit, waarop Teke Bijlsma orgelwerken en impro visaties speelde. Hij maakte de opname in Zwitserland:in Meiringen in de St.Michaëlskirche, in Interlaken in de Schloszkirche en in Ringgenberg het Pastorie-orgel.

Ieder jaar wordt Teke Bijlsma door het Comité Nationale Feesten uitgenodigd om op Koninginnedag in de Grote of St.Bavokerk te Haarlem de samenzang te begeleiden (aubade).

Op dit moment verzorgt hij als organist de muziek op de Begraafplaats Westerveld te Driehuis, de Begraafplaats Akendam te Haarlem, de Algemene Begraafplaats Bergweg te Bloemendaal, de Algemene Begraafplaats Kleverlaan te Haarlem en de R.K.Begraafplaats St.Jozef te Haarlem. Ook bespeelt hij het orgel op het crematorium Westerveld te Driehuis en Haarlem. Hij organiseert jaarlijks “IN MEMORIAM”-concerten op verschillende begraafplaatsen te Haarlem. Tevens geeft hij muziekadviezen bij begrafenisplechtigheden.

 
Copyright 2007 Teke Bijlsma.com